You are currently viewing ພິທີມອບຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ພິທີມອບຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ພິທີມອບຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທ່ານ ປອ. ທັດສະກາ ສະພັງທອງ (ຜູ້ເກົ່າ) ແລະ ທ່ານ ປອ. ບຸນເດດ ສຸດທະວິໄລ (ຜູ້ໃໝ່)

Leave a Reply