You are currently viewing ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA)  ຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ (ODA) ຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄດ້​ຈັດ​ຂື້ນ​ໃນ​ຄັ້ງ​ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ​ 2024 ທີ່​ສະ​ໂມ​ສອນ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ ຂອງ ທ່ານ ທອງ​ພັດ ວົງ​ມະ​ນີ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ ແມ່ນ ເພື່ອທົບທວນຄືນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາໂຄງການ ODA ທີ່ ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານຂອງຂະແໜງການ ຜ່ານມາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ລະດົມແນວຄວາມຄິດໃນການປັບປຸງກົນໄກ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ODA ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການສ້າງນະໂຍບາຍ ສະໜັບສະໜູນ ຍຸດທະສາດພັດທະນາກະສິກໍາ ຮອດປີ 2025 ແລະ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2026-2035. 

Leave a Reply