Get Adobe Flash player

ພະແນກ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ

ທີ່​ຕັ້ງ ​ແລະ ​ພາລະ​ບົດບາດ

ພະ​ແນກ​ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ ຂຽນເປັນໂຕອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ພຊສ” ແມ່ນ ພະແນກໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ໃນ​ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ມີພາລະ​ບົດບາດ ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການປະສານ​ງານ ໃຫ້​ແກ່​ຄະນະ​ນຳ​ ຂອງ​ກົມ​ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ຫນ້າ​ທີ່​ສັງ​ລວມ ​ແລະ​ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຢ່າງ​ລວມສູນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດໂດຍ​ການ​ເຂົ້າ​ເປັນສະມາຊິກ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ຢູ່​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທາງ​ດ້ານເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ໃນ​ລະດັບພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ, ສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ຂອງ ​ຂະ​ແໜງ​ ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້.

ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ

ໜ້າ​ທີ່

 1. ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການ​ສັງ​ລວມ ບັນດາ​ແນວທາງນະ​ໂຍບາຍ​ເປີດ​ກວ້າງ ການ​ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມ​ມືກັບ​ສາກົນ ​ແລະ​ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​​ເສດຖະກິດ ລະດັບ​ພາກພື້ນ​ ແລະ​ ສາກົນ, ບັນດາ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ, ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຕ່າງໆ ແລະ ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ​ ສປປ ລາວ, ​​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນ​ງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ສັນຍາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ຕ່າງໆ ຂອງ ອາ​ຊຽນ, ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ, ການ​ສ້າງ​ເຂດການ​ຄ້າ​​ເສລີສອງ​ຝ່າຍ, ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ແລະ ວຽກງານການ​ຄ້າ​ໂລກ;
 2. ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ສຶກສາ, ວິ​ເຄາະ ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ຂອງ​ວຽກ​ງານ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ ​​ເຊັ່ນ: ການ​ຮ່ວມ​ມືອາ​ຊຽນ, ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ, ການ​ສ້າງ​ເຂດການ​ຄ້າ​​ເສລີສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ແລະ ວຽກງານ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ກະສິກຳ​ ແລະ​ ປ່າ​ໄມ້, ​ໂດຍ​ການປະສານ​ສົມທົບ​ກັບພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຕ່າງໆ ຢູ່​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ;
 3. ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການ​ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ກອງ​ປະຊຸມ​​ເຜີຍ​ແຜ່ ວຽກ​ງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມືອາ​ຊຽນ, ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ພາກພື້ນ ອະນຸ​ພາກພື້ນ, ການ​ສ້າງ​ເຂດການ​ຄ້າ​​ເສລີ ສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ ຫຼາຍ​ຝ່າຍ, ແລະ ວຽກງານ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ກະສິກຳ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ ໃຫ້ ພາກສ່ວນທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງ​ພາກ​ລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນ ແນໃສ່ຄວາມ​ເປັນ​ເອກະ​ພາບພາຍ​ໃນ ທາງ​ດ້ານທັດສະນະ​ໃນ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງເສດຖະກິດກັບສາ​ກົນ;
 4. ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການປະສານ​ງານ​ ກັບ​ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກ​ງານ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ ​ເຊັ່ນ: ຮ່ວມ​ມືອາ​ຊຽນ, ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ, ການ​ສ້າງ​ເຂດການ​ຄ້າ​​ເສລີ ສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ ຫລາຍ​ຝ່າຍ, ​ແລວ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ຕ່າງໆ ​ແລະ ວຽກງານ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ກະສິກຳ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້, ເພື່ອເປັນການຍາດແຍ່ງເອົາຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ຫຼາຍເທົ້າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້;
 5. ເປັນ​ໃຈກາງປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອ​ຂຶ້ນ​ແຜນ​ການງົບປະມານ ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະຊຸມ, ​ເປັນ​ເຈົ້າພາບ​ ​ແລະ ​ເປັນ​ປະທານ ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ ກ່ຽວ​ກັບ ວຽກ​ງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມືອາ​ຊຽນ, ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ, ການ​ສ້າງ​ເຂດການ​ຄ້າ​​ເສລີ ສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ ຫຼາຍ​ຝ່າຍ ແລະ ວຽກງານການ​ຄ້າ​ໂລກ ຂອງ ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ກະສິກຳ​ ແລະ​ ປ່າ​ໄມ້;
 6. ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້ ຕິດຕາມ​ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດບັນດາ​ແຜນງານ, ຂໍ້​ຕົກລົງ, ສັນຍາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ວຽກ​ງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມືອາ​ຊຽນ, ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ພາກພື້ນ ອະນຸ​ພາກພື້ນ ແລະ ວຽກງານ​ ການ​ຄ້າ​ໂລກ ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ ​ກະສິກຳ ​ແລະ​ ປ່າ​ໄມ້;
 7. ເປັນ​ໃຈກາງ​ປະສານ​ງານ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ​ເພື່ອ​ສະຫຼຸບ, ສັງ​ເກດ​ຕີ​ລາຄາ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນ​ງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື, ສັນຍາ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ເສດຖະກິດ​ຕ່າງໆ ຂອງ ອາ​ຊຽນ, ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ ແລະ ອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ​ ​ແລະ ກອງ​ເລຂາ​ອາ​ຊຽນ​ແຫ່ງ​ຊາດ (ກົມ​ອາຊຽນ, ກົມ​ເສດຖະກິດ ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ), ຈຸດ​ປະສານ​ງານ ການ​ສ້າງ​ປະຊາ​ຄົມ​ເສດ​ຖະກິດ​ອາ​ຊຽນ ແລະ​ ອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ (ກົມ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ, ກະຊວງ​ອຸດສະຫະກຳ ​ແລະ​ ການ​ຄ້າ), ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ປະຈຳ​ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ;
 8. ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ທິດ​ທາງ, ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າ​, ລະບຽບ​ການ​ຄ້າກະສິກຳ, ການສ້າງ​ການຄ້າ​ເສລີ ​ແລະ ການ​ສ້າງ​​ແຜນຜູກ​ມັດ​ອັດຕາ​ພາສີ ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນຕອນ​ກາ​ນຫັນນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ມາດ​ຕະການປົກ​ປ້ອງ​ການ​ຜະລິດຕ່າງໆ ເປັນ​ອັດຕາ​ພາສີ, ແຜນຫຼຸດຜ່ອນ​ອັດຕາ​ພາສີ​ ​ແລະ ລຶບລ້າງ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ອັດຕາ​ພາສີ, ​ໂດຍ​ການ​ປະສານ​ສົມທົບກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ​ພາກລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນ ຢູ່ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ​ ແລະ ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ​ແລະ ກຳນົດຍຸ​ດທະວິ​ທີ​ ​ໃນການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ການ​ຄ້າ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ໃນ​ຂອບ​ການ​ຄ້າສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ​ ຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ເພື່ອ​​ໃຫ້​ໄດ້ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ສູງ​ສຸດ;
 9. ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ວຽກງານ​ການ​ປະຕິບັດ​ສັນຍາ, ຂໍ້​ຜູກ​ພັນ ​ແລະ ພັນທະ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະມາຊິກ ຂອງ​ ອົງການ​ ການ​ຄ້າ​ໂລກ ໃຫ້ ກອ​ງ​ເລຂາ​ ຂອງ ຄະນະ​ກຳມະການ​ປະສານ​ງານ​ລະດັບ​ຊາດ​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດກັບ​ສາກົນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາວຽກງານ ຫນ່ວຍ​ງານ ອັຟຕາ ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ແລະ ວຽກທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ ການ​ສ້າງ​ເຂດການ​ຄ້າ​ເສລີອາຊຽນ ​ແລະ ອາ​ຊຽນ ກັບປະ​ເທດ​ຄູ່​ເຈລະຈາ​ຕ່າງໆ ຂອງ ອາ​ຊຽນ;
 10. ເປັນ​ໃຈກາງປະສານ​ງານ ກັບ​ພາກສ່ວນທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ພັດທະນາລະບຽບການ,​ ຂໍ້​ຕົກລົງ, ກົດໝາຍຕ່າງໆ ຂອງ ຂະ​ແໜງກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້, ​​ໃນ​ເງື່ອນ​​ໄຂ ເຊື່ອມ​ໂຍງເສດຖະກິດ ກັບ​ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ ​​ແມ່ນ​ການເຂົ້າ​ຮ່ວມເປັນສະມະ​ຊິກ ອົງການການ​ຄ້າ​ໂລກ, ເພື່ອ ​ເຮັດ​ໃຫ້ ບັນດາກົດໝາຍ ທີ່ສ້າງຂື້ນມາ​ແລ້ວນັ້ນ ສອດ​ຄ່ອງ ກັບລະບຽບຫຼັກການສາກົນ ກໍ​ຄື ອົງການ ການ​ຄ້າ​ໂລກ;
 11. ຂື້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍຄືການກໍ່ສ້າງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ອາຊຽນ ແລະ ຈຸດປະສານງານ ອາຊຽນ ຂອງ ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ບັນດາພະແນກການຕ່າງໆ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຂອງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕາມ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;

12. ເປັນຈຸດສອບຖາມ ວຽກງານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ຂອງ ຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍການສົມທົບກັບຈຸດປະສານງານ ຢູ່ ກົມປູກຝັງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍແຈ້ງຂໍ້ມູນ ສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກ ຕໍ່ການຄ້າ ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຈຸດສອບຖາມສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ ຂອງ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການອື່ນໆ ຂອງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;

 1. ປະຕິບັດໜ້າ​ທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ ​ແລະ ຄະນະກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ແລະ ຕາມການຕົກລົງ ຂອງຂັ້ນເທິງ.

 ຂອບ​ເຂດ​ສິດ

 1. ສະເໜີ ແລະ ທວງຖາມ ກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ​​ກ່ຽວ​ກັບ ການຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ດ້ານສຸຂາ​ນາ​ໄມ ​ແລະ ສຸຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ​ ​​ແລະ ຂໍ້​ມູນອື່ນໆທີ່ຈຳ​ເປັນ ໃຫ້ແກ່​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ຕ້ອງການ, ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ​, ການ​ຄ້າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ​​ແລະ ການ​ປະຕິບັດບັນ​ດາຂໍ້​ຜູກສັນ​ຍາ ​ແລະ ​ພັນທະຂອງ​ຕົນ ຕໍ່ອົງການ​ຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ທີ່ ສປປ ລາວ ​ໄດ້ເຂົ້າເປັນສະ​ມາ​ຊິກ;
 2. ນຳສະເໜີ ຂໍ້ລິເລີ້ມການ​ຮ່ວມ​ມື​​ ​ແລະ ຫົວຄິດ​ປະດິດ​ສ້າງ ​ແລະ ວິ​ໄສ​ທັດຕ່າງໆ ຕໍ່ຂັ້ນເທິງ ແລະ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອແນໃສ່ ການປັບປຸງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ ​ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ມີປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນ;
 3. ພົວພັນ ແລະ ປະສານວຽກ​ງານ ການ​ຮ່ວມ​ມືເສດຖະກິດ: ອາ​ຊຽນ, ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ ແລະ ອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ກັບ​​ ກອງ​ເລຂາອາ​ຊຽນ ທີ່ຈາກາ​ຕາ, ກອງ​ເລຂາ​ ອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ທີ່​ ເຈ​ເນ​ວາ ​ແລະ ກອງ​ເລຂາ​​ການ​ຮວ່ມມືເສດຖະກິດ​ ອື່ນໆ ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ, ​ທຸກ​ການ​ພົວພັນ ແລະ ປະສານ ຕ້ອງ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້ ບັນດາກອງ​ເລຂາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຂອງ​ ຕົນ​ຊາບ ຕາມ​ຫຼັກການ ບໍລິການ​ຜ່ານ​ປະຕູ​ດຽວ;
 4. ຕາງໜ້າຄະນະກົມ, ຫົວ​ໜ້າ ​ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາ​ຊຽນ ຫລື ຕາງໜ້າ ບັນດາ ຈຸດປະສານງານ ກົມ, ກອງ ແລະ ສະຖາບັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​​ເສດຖະກິດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
 5. ສະ​ເໜີ​ ອອກ​ແຈ້ງ​ການ ແລະ ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຕ່າງໆ ໃນ​ການ​ຈັດຕັ້ງຜັນ​ຂະຫຍາຍ ບັນດາ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນ​ງານ​ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ສັນຍາ ​ແລະ ພັນທະ​ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ຕ່າງໆ ຂອງ ອາ​ຊຽນ, ພາກພື້ນ, ອະນຸ​ພາກພື້ນ ແລະ ອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຮັບຮອງ​ ແລະ ​ລົງ​ນາມ ແລະ ອອກສັດຕະຍາ​ບັນ​ແລ້ວ, ໃຫ້​ເປັນອັນ​ລະອຽດ ​ແລະ ຖືກຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະ​ສິດທິ​ຜົນສູງ;
 6. ສະ​ເໜີ ແຜນການ ປັບປຸງ ​ແລະ ພັດທະນາ ລະບຽບກົດຫມາຍ ​ແລະ ມາດ​ຕະການຕ່າງໆ ດ້ານສຸຂາ​ນາ​ໄມ ​ແລະ ສຸຂາ​ນາ​ໄມພືດ ​ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ກົດຫມາຍສາກົນ ແລະ ອົງການ ການ​ຄ້າ​ໂລກ, ສຳລັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງມະຫາ​ພາກ ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາການ​ຜະລິດ ​ແລະ ທຸລະ​ກິດ ກະສິກຳ ​ໂດຍ​ການ​ປົກ​ປ້ອງຊີວິດ ​ແລະ ສຸຂະພາບ ຂອງຄົນ​, ສັດ ​ແລະ ພືດ ຈາກ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ທີ່ອາດ​​ເກີດ​ມາ​ຈາກ ການ​ນຳ​ເຂົ້າ- ​ສົ່ງ​ອອກ ສິນຄ້າກະສິກຳ ​ແລະ ອາຫານ;
 7. ສະເໜີ ຂັ້ນເທິງ ພິຈາລະນາ ໃຫ້ການຍ້ອງຍໍ, ການເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນ​ຂັ້ນພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ຫລື ໃສ່ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ບົກຜ່ອງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ;
 8. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ.

 ໂຄງ​ປະກອບ​ການຈັດຕັ້ງ

ໂຄ​ງປະກອບ​ກົງຈັກ

ພະ​ແນ​ກ ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ ປະກອບດ້ວຍ 3 ຂະແໜງ ແລະ 6 ໜ່ວຍງານ ດັ່ງນີ້:

   1. ຂະແໜງ ສັງລວມ

- ໜ່ວຍງານ ສັງລວມ​ແຜນການ

- ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງເອກະສານ

2. ຂະແໜງ ອາ​ຊຽນ ແລະ ອະນຸ​ພາກ​ພື້ນ

- ໜ່ວຍງານ ອາ​ຊຽນ ແລະ ການຄ້າເສລີ

- ໜ່ວຍງານ ພາກພື້ນ, ອານຸ​ພາກພື້ນ

             3. ຂະແໜງ ການ​ຄ້າ​ໂລກ

             – ໜ່ວຍງານ ສຸຂາ​ນາ​ໄມ​ ​ແລະ ສຸຂາ​ນາ​ໄມພືດ ແລະ ສິ່ງ​ກີດຂວາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກຕໍ່​ການ​ຄ້າ

- ໜ່ວຍງານ ການ​ຄ້າດ້ານ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ

 ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

 1. ພະ​ແນກ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ ປະກອບດ້ວຍຫົວ​ໜ້າພະ​ແນກ 1 ທ່ານ ​ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈໍາ ນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າ ​ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າຂະ​ແໜງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ​ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ຈຳ ນວນໜຶ່ງ, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດ​ຕຳ​ແໜ່ງຈາກ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມການສະ​ເໜີ ຂອງ​ຫົວໜ້າ ກົມ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ​ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ ຈາກ​ກົມ​ຈັດຕັ້ງ​ ​ແລະ ພະນັກງານ;
 2. ​ພະ​ແນ​ກ ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ ປະກອບ​ດ້ວຍພະນັກງານ ວິຊາ​ການຈຳນວນ​ໜຶ່ງ ຕາມ​ການ​ກຳນົດ​ຕຳ​ ແໜ່​ງງານ ທີ່​ຂັ້ນ​ເທິງ​ອະນຸມັດ.

 ໜ້າ​ທີ່​ ຂອງ ຂະ​ແໜງ ສັງ​ລວມ

 1. ເປັນເຈົ້າການໃນການປະສານສົມທົບ ກັບຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານ ພາຍໃນພະແນກ ເພື່ອສັງລວມ ແນວທາງນະໂຍບາຍພົວພັນຕ່າງປະເທດ ກໍຄື ນະໂຍບາຍການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄື ແຜນພັດທະນາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ລະໄລຍະ, ບັນດານິຕິກຳ, ບັນດາຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື, ແຜນງານ, ຂອບການຮ່ວມມື ແລະ ສັນຍາການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ອາຊຽນ, ອາຊຽນ+3, ບັນດາ ຄູ່ເຈລະຈາອື່ນໆ, ການຮ່ວມມື ເສດຖະກິດ ພາກພື້ນ, ອະນຸພາກພື້ນ ແລະ ອົງການການຄ້າໂລກ ເຊັ່ນ: ສັນຍາການຄ້າດ້ານຜະລິດຕະພັນ (ສັນຍາ ກ່ຽວກັບ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ກະສິກໍາ) ແລະ ສັນຍາການຄ້າ ດ້ານການບໍລິການ ໃນຂອບສອງ​ຝ່າຍ ​ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ;
 2. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການປະສານສົມທົບ ກັບແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານພາຍໃນພະແນກ ແລະ ບັນດາພະແນກຕ່າງໆພາຍໃນກົມ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ ສ້າງແຜນງົບປະມານປະຈຳສົກປີ ເພື່ອ ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດານະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ໂຄງການ, ຂອບການຮ່ວມມື, ສັນຍາການຄ້າດ້ານສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ອົງການ ການຄ້າໂລກ ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຕົວ​ຈິງ;
 3. ຂື້ນແຜນການຄວາມຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກໍຄືການກໍ່ສ້າງ ຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ອາຊຽນ ​ແລະ ການ​ຄ້າ​ໂລກ ຂອງ ພະ​ແນ​ກເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດ​ຖະກິດ ເພື່ອນຳສະເໜີ ຜ່ານຂັ້ນເທິງ ຂອງຕົນ ແລ້ວນຳສະເໜີຕໍ່ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພິຈາລະນາ;
 4. ສົມທົບກັບແຕ່ລະຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານພາຍໃນພະແນກ ແລະ ບັນດາພະແນກພາຍໃນກົມ, ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພື່ອຕິດຕາມການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ໂຄງການຮ່ວມ​ມືອາ​ຊຽນ, ລະບຽບຫຼັກການ ແລະ ສັນຍາຂໍ້​ຜູກ​ພັນ ​ແລະ ພັນທະ ຂອງອົງການການ​ຄ້າ​ໂລກ ໃນຂະແໜງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;
 5. ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບ ກັບບັນດາຈຸດ​ປະສານ​ງານ ຂອງ ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ຈຸດປະສານງານ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ​ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົນໄກ ການ​ປະສານ​ງານ, ຄຸ້ມຄອງວຽກງານການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ ໃຫ້ເປັນລະບົບ ແລະຄ່ອງຕົວຕາມກົນໄກຜ່ານປະຕູດຽວ;
 6. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບົບສຳເນົາຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ຢ່າງເປັນລະບົບ ຕາມກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ພະແນກ ແລະ ຕາມຂອບການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ເຊັ່ນ: ການຮ່ວມມືດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງ ອາຊຽນ ແລະ ອາຊຽນ+3, ການສ້າງເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ, ອາຊຽນ+3, ອາຊຽນ+6, ການຮ່ວມມືອະນຸພາກພື້ນ: ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ (ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ), ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ 4 ປະເທດ (ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ), ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳເອລາວະດີ, ເຈົ້າພະຍາ ແລະ ແມ່ນໍ້າຂອງ, ​ແລວ​ທາງ​ເສດຖະກິດຕ່າງໆ ​ແລະ ກຸ່ມ​ເສດຖະກິດ​ອື່ນໆ;
 7. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ທີ່ຢູ່ໃນຂັ້ນ ຕອນການສ້າງໂຄງການ, ໂຄງການກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ໂຄງການສິ້ນສຸດແລ້ວ ລວມທັງ ຊ່ຽວ ຊານ ແລະ ອາສາສະໝັກ ໃຫ້ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 8. ເປັນເຈົ້າການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບົບສໍາເນົາຄຸ້ມຄອງເອກະສານ (ລວມທັງ ການສຳເນົາແບບ ອີເລັກໂຕຣນິກ) ວຽກງານ ການເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ຢ່າງເປັນລະບົບ ຕາມກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງ ພະແນກ ແລະ ຮູບແບບການ ເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ ແລະ ບັນທຶກ, ສັງລວມບັນດາເອກະສານ ຂາເຂົ້າ​​​​ຂາອອກ ຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ແຈກຢາຍເອກກະສານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ;
 9. ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ ​ແລະ ວາງ​ແຜນ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ ເພື່ອລາຍງານ ໃຫ້ກົມ ແລະ ຂັ້ນເທິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
 10. ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸຊັບສິນ ແລະ ສັງລວມ “0″ ໂມງ, ເງິນແຊກຄຸມ ຂອງພະແນກ, ວຽກງານບໍລິຫານ ນະໂຍບາຍ, ພິທີການຮັບແຂກ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ຂອງພະແນກ;
 11. ຄົ້ນຄວ້າ ນໍາສະ​ເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ໃຫ້ການຍ້ອງຍໍ ກ່ຽວກັບການເລື່ອນຊັ້ນ, ເລື່ອນ​ຂັ້ນພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນ ຫຼື ໃສ່ວິ​ໃນຕໍ່ພະນັກງານ ຜູ້ທີ່ບົກຜ່ອງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ;
 12. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງຫົວຫນ້າ, ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ​ແລະຕາມຕົກລົງຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

 ໜ້າ​ທີ່​ ຂອງຂະ​ແໜງ​ ອາ​ຊຽນ ແລະ ອນຸພາກພື້ນ

 1. ເປັນເຈົ້າການ ໃນການປະສານ​ສົມທົບ​ ກັບ ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສັງລວມ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ ພາກພື້ນ ​ແລະ ອານຸພາກ​ພື້ນ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄື ແຜນພັດທະນາ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ລະໄລຍະ, ບັນດານິຕິກຳ, ​ແລະ ຍຸດ​ທະ​ສາດ,​ແຜນງານການຮ່ວມມື ແລະ ບັນດາສັນຍາການ​ຮ່ວມ​ມື ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ​, ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ອາຊຽນ, ອາຊຽນ+3, ບັນດາຄູ່ເຈລະຈາອື່ນໆ; ການສ້າງ​ເຂດການ​ຄ້າ​ເສລີ​, ອາ​ຊຽນ, ອາ​ຊຽນ+3 ​ແລະ ຄູ່​ເຈລະຈາ; ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດພາກ​ພື້ນ ​ເຊັ່ນ: ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ສາມຫລ່ຽມ ພັດທະນາ (ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ), ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ 4 ປະເທດ (ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ), ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຕາມລຳແມ່ນ້ຳ ເອລາວະດີ, ເຈົ້າພະຍາ ແລະ ແມ່ຂອງ; ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ອາຊີ-ອີຢູ ​ແລະ ກຸ່ມ​ເສດຖະກິດອື່ນໆ ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ​ຄົບ​ຊຸດ;
 2. ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ​ໃນ​ການປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ ຕໍ່ ​ບັນດາຍຸດ​ທະ​ສາດ; ​ແຜນງານການຮ່ວມມື ແລະ ບັນດາສັນຍາການ​ຮ່ວມ​ມື ດ້ານ​ສະບຽງ​ອາຫານ​, ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ອາຊຽນ, ອາຊຽນ+3, ບັນດາຄູ່ເຈລະຈາອື່ນໆ ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ ຕໍ່​ເຈົ້າໜ້າທີ່​ອາວຸ​ໂສ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ອາ​ຊຽນ ​ແລະ ອາ​ຊຽນ+3; ລັດຖະມົນຕີ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ອາ​ຊຽນ ​ແລະ ອາ​ຊຽນ+3 ແລະ ​ສະ​ເໜີ ໃຫ້ກອງ​ເລຂາ​ອາ​ຊຽນແຫ່ງ​ຊາດ, ກົມ​ອາ​ຊຽນ, ກະຊວງ ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ກົມ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ແລະ ກອງ​ເລຂາ​ອາ​ຊຽນ, ຈາ​ກາ​ຕາ ພິຈາລະນາ;
 3. ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ​ໃນ​ການປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ການຄົ້ນຄວ້າ​, ປະກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ ຕໍ່ບັນດາຍຸດ​ທະ​ສາດ,​ແຜນງານການຮ່ວມມື ແລະ ບັນດາສັນຍາການ​ຮ່ວມ​ມື ດ້ານການສ້າງ​ເຂດການ​ຄ້າ​ເສລີ​ ອາ​ຊຽນ (ສັນຍາ ການ​ຄ້າ​ດ້ານ ​ຜະລິດ​ຕະພັນ ອາ​ຊຽນ), ອາ​ຊຽນ+3 ​ແລະ ຄູ່​ເຈລະຈາ, ​ສັນຍາ ​ການ​ສ້າງ​ເຂດ​ການ​ຄ້າ​​ເສລີ ລະຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ ກັບ ສປ ຈີນ, ​ຍີ່ປຸ່ນ, ​ສ. ​ເກົາຫລີ, ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ, ນີວຊີ​ແລນ, ອິນ​ເດ​ຍ ​ແລະ ການ​ໃຫ້ສິດທິ​ພິ​ເສດ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ກະສິກຳ ຂອງ ບັນດາ​ປະ​ເທດ ພັດທະນາ ​ແລະ ກຳລັງ​ພັດທະນາ ອື່ນໆ ​ໃນ​ໂລກ ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ ກົມອາຊຽນ, ​ກະຊວງ ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ກົມ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ​ແລະ ການ​ຄ້າ ແລະ ກອງ​ເລຂາ​ອາ​ຊຽນ, ຈາ​ກາ​ຕາ;
 4. ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ​ໃນ​ການປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ການຄົ້ນຄວ້າ​, ປະກອບ​ຄຳ​ຄິດ​ຄຳ​ເຫັນ ຕໍ່ບັນດາຍຸດ​ທະ​ສາດ; ​ແຜນງານການຮ່ວມມື ແລະ ບັນດາສັນຍາ ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ດ້ານການ​ຮ່ວມ​ມື ​ເສດຖະກິດພາກ​ພື້ນ ​ເຊັ່ນ: ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ, ສາມຫລ່ຽມ ພັດທະນາ (ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດນາມ), ຮ່ວມມືເສດຖະກິດ 4 ປະເທດ (ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ຫວຽດນາມ), ການຮ່ວມມື ເສດຖະກິດຕາມລຳແມ່ນ້ຳ ເອລາວະດີ, ເຈົ້າພະຍາ ແລະ ແມ່ຂອງ; ອົງການ ພັດທະນາ​ຊົນນະບົດ ຮອບດ້ານ ອາຊີ ປາຊີ​ຟິກ, ການ​ຮ່ວມ​ມື​ ອາຊີ-ອີຢູ,ແລວ​ທາງ​ເສດຖະກິດຕ່າງໆ ​ແລະ ກຸ່ມ​ເສດຖະກິດ​ອື່ນໆ, ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ ກົມ​​ເສດຖະກິດ, ກະຊວງ ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແລະ ກອງ​ເລຂາ​ອາ​ຊຽນ, ຈາ​ກາ​ຕາ ພິຈາລະນາ;
 5. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບຈຸດ​ປະສານ​ງານ ຂອງ ບັນດາກົມ ​ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນອ້ອມ​ຂ້າງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ ​ໃນການ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະຊຸມ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ ​ແລະ ​ເປັນ​ປະທານ ​ຈັດ​ກອງ​ປະຊຸມ ອາ​ຊຽນ, ອາ​ຊຽນ+3 ​ແລະ ກອງ​ປະຊຸມ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດຖະກິດ​ ພາກ​ພື້ນ ​​​ໃນລະ​ດັບຕ່າງໆ ​ເຊັ່ນ: ລະດັບລັດຖະມົນຕີ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ, ກຳມະການ, ອະນຸກຳມະການ, ໜ່ວຍງານ​ວິຊາ​ການ​, ການສຳມະນາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອນຳສະເໜີ ຕໍ່ການນຳ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ ພິຈາລະນາ;
 6. ເປັນ​ໃຈກາງ ​ໃນການ​ປະສານ​ສົມທົບ ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອຕິດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ​ຂອບການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື ອາ​ຊຽນ, ພາກ​ພື້ນ, ອານຸພາກພື້ນ, ​ແລວ​ເສດຖະກິດຕ່າງໆ ​ແລະ ກຸ່ມ​ເສດຖະກິດ​ອື່ນໆ ຢູ່​ຂັນ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ​ແລະ ສະຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ ​ແລະ ສ້າງ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ ຂອງຂະ​ແໜງອາ​ຊຽນ ​ແລະ ອະນຸພາກ​ພື້ນ ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ ​ແລະ ຕໍ່​ເນື່ອງ ປະຈຳ​ອາທິດ, ປະ​ຈໍາ​ເດືອນ, 3 ເດື​ອນ, 6 ເດືອນ ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ ໃຫ້ກົມ ​ແລະ ຂັ້ນ​ເທິງ ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ;
 7. ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ໃນການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ສ້າງ​ຖານຂໍ້​ມູນ​ພື້ນຖານ ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມືອາ​ຊຽນ ​ແລະ ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ສ້າງ​ລະບົບ​ສຳ​ເນົາ​​ເອກະສານ ຄຸ້ມຄອງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ​ຄົບ​ຊຸດ ລວມທັງການສຳເນົາ ເປັນເອກະສານ ແລະ ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ, ຊຶ່ງ​ສັບ​ຊ້ອນ​ເປັນ 4ສຳນວນ (4 ກຸ່ມ​ເອກະສານ) ​ເຊັ່ນ: ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ນິຕິກຳ (ສັນຍາ ​ແລະ ຂອບ​ການເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເສດຖະກິດ), ​ໂຄງການ, ການ​ພົວພັນທົ່ວ​ໄປ, ບົດ​ສະ​ຫຼຸບ ​ລາຍ​ງານ, ຕາມ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ​ ຂະ​ແໜງ ​ຕົນ ​ເພື່​ອສະໜອງ ຂໍ້​ມູນ ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ ຕາມ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້​ອງ ຕ້ອ​ງການ ຂອງວຽກງານ​ ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 8. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ຂອງຫົວໜ້າ, ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະຂັ້ນ​ເທິງ.

 ໜ້​າທີ່​ ຂອງຂະ​ແໜງ​ ການ​ຄ້າ​ໂລກ

 1. ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ຄົ້ນຄວ້າທິດທາງ, ແຜນການ, ນະໂຍບາຍການຄ້າກະສິກຳ ທີ່ພົວພັນກັບສັນຍາການຄ້າສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາ​ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ການ​, ນະ​ໂຍບາຍ, ລະບຽບຫຼັກການ ​ແລະ ສັນຍາ​ການເຊື່ອມ​ໂຍງ​ການຄ້າສາກົນ;
 2. ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ສຶກສາ,​ ວິ​ເຄາະ ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການຄ້າກະສິກຳ ແລະ ຂໍ້ມູນການຄ້າກະສິກຳ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ​ໂດຍ​ການປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອກຳນົດ​ທັດສະນະ, ຈຸດ​ຢືນ ​ແລະ ສະເໜີຍຸດທະວິທີ ການເຈລະຈາ ການຄ້າກະສິກຳ ໃນຂອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫລາຍຝ່າຍ ຄະນະ​ເຈລະຈາ ​ແລະ ຂັ້ນ​ເທິງ ພິຈາລະນາ;
 3. ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ໃນ​ການ​ຄົ້ນຄວ້າ​ທິດ​ທາງ, ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າ​, ລະບຽບ​ການ​ ການ​ຄ້າ ກະສິກຳ, ການສ້າງ​ການຄ້າເສລີ ​ແລະ ການ​ສ້າງ​ແຜນຜູກມັດອັດຕາພາສີ, ແຜນການເປີດຕະຫຼາດການຄ້າດ້ານບໍລິການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (ຕາມລະບຽບຫຼັກການ ການເປີດຕະລາດ ອົງການການຄ້າໂລກ), ແຜນຫຼຸດຜ່ອນ​ອັດຕາ​ພາສີ​ ​ແລະ ລຶບລ້າງ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ອັດຕາ​ພາສີ (ຕາມລະບຽບຫຼັກການການຄ້າ​​ໂລກ), ​ໂດຍ​ການ​ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງ​ພາກລັດ ​ແລະ ​ເອກະ​ຊົນ ຢູ່ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ​ທ້ອງ​ຖີ່​ນ, ເພື່ອ​ຫຼຸດຜ່ອນຜົນ​ກະທົບດ້ານ​ລົບຕໍ່ການ​ຜະລິດ, ທຸລະກິດກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍ ​ແລະ ຊາວກະສິກອນ ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ;
 4. ​ເປັນ​ໃຈກາງປະສານ ​ໃນ​ການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງ ​ແລະ ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ບັນດາ​ຫຼັກການ ​​ແລະ ສັນຍາ ອົງ​ການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ​​ເຊັ່ນ: ຫຼັກ​ການ​ບໍ່​ຈຳ​ແນ​ກປະຕິບັດ, ຫຼັກ​ການ​ຄວາມ​​ໂປ່​ງ​ໃສ, ຫຼັກ​ການ​ເປີດ​ເສລີ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ, ຫຼັກ​ການ​ ການປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ​ແບບ​ພິ​ເສດ ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດທະນາ, ສັນຍາ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ອັດຕາ​ພາສີ​ ​ແລະ ການ​ຄ້າ (GATT), ສັນຍາ​ກະສິກຳ (AoA), ສັນຍາ​ ສຸຂາ​ນາ​ໄມ ​ແລະ ສຸຂານາ​ໄມ​ພືດ (SPS), ສັນຍາສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ດ້ານ​ເຕັກ​ນິກຕໍ່​ການ​ຄ້າ (TBT), ສັນຍາ ວ່າ​ດ້ວຍ​ລະບຽບ​ການ​ແຫຼ່ງກຳ​ເນີ​ດ ຂອງ​ສິນ​ຄ້າ (RoO), ສັນຍາ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄ້າ​ດ້ານ​ການ​ບໍລິການ (GATS) ​ແລະ ສັນຍາ​ການ​ຄ້າ​ດ້ານ​ການ​ບໍລິການອື່ນໆ ເພື່ອ​ເປັນ​ການປະ​ກອບ​ສ່ວນ ​​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​​ເສດຖະກິດ ​ໂດຍສະ​ເພາະ ຂະ​ແໜງ​ການ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່​າ​ໄມ້ ​ໃຫ້​​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ ຕາມ​ລະ​ດັບ​ຄາດໝາຍ;
 5. ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ບັນດາວຽກ​ງານ ການ​ກະ​ກຽມ ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະມາຊິກ ອົງ​ການ ການ​ຄ້າ​ໂລກ ​ໂດຍ​ການ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ​ຄື ການ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ ​ໃຫ້​ແກ່​ກອງ​ເລຂາ​​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳ​ມະ​ການ ກະ​ກຽມ​ເຂົ້າ​ອົງ​ການ ການ​ຄ້າ​ໂລກ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ຕໍ່ ບົດ​ບັນ​ທຶກຊ່ວຍຈຳ ກ່ຽວ​ກັບ ລະບອບນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ,​ ສປປ ລາວ ສະ​ເພາະ ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ ນະ​ໂຍບາຍ ການ​ຄ້າກະສິກຳ, ວຽກງານສຸຂາ​ນາ​ໄມ ​ແລະ ສຸຂາ​ນາ​ໄມພືດ ​ແລະ ສະພາບການ​ປັບປຸງ ​ແລະພັ​ດ ທະນາ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ​​ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະຊຸມ ໜ່ວຍປະຕິບັດ​ງານ (Working Party) ​ແຕ່ລະຄັ້ງ ໃນ​ ຂະ​ບວນ ການ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ອົງ​ການ ການ​ຄ້າ​ໂລກ;​
 6. ສ້າງຈຸດສອບຖາມ ວຽກງານ ສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ຂອງ ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍການສົມທົບກັບ ຈຸດປະສານງານ ຢູ່ ກົມປູກຝັງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍແຈ້ງຂໍ້ມູນ ສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກການຄ້າ ຂອງ ກະຊວງ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຈຸດສອບຖາມສິ່ງກີດຂວາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຄ້າ ຂອງ ອົງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການອື່ນໆ ຂອງ ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 7. ເປັນໃຈກາງ ​ໃນການ​ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວ ຂ້ອງ ສັງລວມ ສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ແຜນການ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາ ລະບຽບ ຂໍ້ຕົກລົງ ດຳລັດ ແລະ ກົດຫມາຍ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສຳລັບ ການຄຸ້ມຄອງ ມະຫາພາກ ດ້ານພັດທະນາ ການຜະລິດ ການປົກປ້ອງ ການຜະລິດ, ປົກປ້ອງ ສຸຂະພາບ ພືດ ແລະ ສັດ ເຊັ່ນ: ກົດຫມາຍ ກະສິກຳ, ກົດຫມາຍ ປ້ອງກັນ ພືດ ແລະ ກົດຫມາຍ ສັດຕະແພດ ແລະ ບັນດາ ມາດ​ຕະການ ສຸຂາ​ນາ​ໄມ ​ແລະ ສຸຂາ​ນາ​ໄມ​ພືດ ອື່ນໆ ເພື່ອ ແຈ້ງໃຫ້ ຫນ່ວຍແຈ້ງຂໍ້ມູນ, ກົນ​ນະ​ໂຍບາຍ ການ​ຄ້າ​ຕ່າງປະ​ເທດ,​ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຕ່ລະໄລຍະ;
 8. ​ເປັນ​ໃຈກາງ ​ໃນການ​ປະສານ​ສົມທົບ ກັບ​ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອຕິດຕາມ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາ​ສັນຍາຂໍ້​ຜູກ​ພັນ ​ແລະ ພັນທະ ​ແລະ ໂຄງການຮ່ວມ​ມື ຢູ່​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ​ແລະ ສະຫຼຸບ​ ຕີ​ລາຄາ ​ແລະ ສ້າງ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ ການຄ້າໂລກ ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ ​ແລະ ຕໍ່​ເນື່ອງ ປະຈຳ​ອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, 3 ເດື​ອນ, 6 ເດືອນ, ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ ໃຫ້ ກົມ ​ແລະ ​ຂັ້ນ​ເທິງ ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ;

9. ເປັນ​ເຈົ້າການ ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງ ​ແລະ ສ້າງ​ຖານຂໍ້​ມູນພື້ນຖານ ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື ການ​ຄ້າ​ໂລກ ​ແລະ ສ້າງ​ລະບົບ​ສຳ​ເນົາຄຸ້ມຄອງ​ເອກະສານການຄ້າໂລກ ຢ່າງ​ເປັນ​ລະບົບ​ຄົບ​ຊຸດ ລວມທັງການສຳເນົາເປັນເອກະ ສານ ແລະ ແບບອີເລັກໂຕຣນິກ ຊຶ່ງ​ສັບ​ຊ້ອນ ​ເປັນ 4ສຳນວນ (4 ກຸ່ມ​ເອກະສານ) ​ເຊັ່ນ: ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ນິຕິກຳ (ລະບຽບ ຫຼັກການ ແລະ ສັນຍາ ອົງການ ການຄ້າໂລກ), ​ໂຄງການ, ການ​ພົວພັນທົ່ວ​ໄປ, ບົດ​ສະ​ຫຼຸບລາຍ​ງານ, ຕາມ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ​ຂະ​ແໜງຕົນ ເພື່​ອສະໜອງຂໍ້​ມູນ ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ ຕາມ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້​ອງຕ້ອ​ງການ ຂອງວຽກງານ​ ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;

 1. ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍ ຂອງ ຫົວຫນ້າ, ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະ ຂັ້ນ​ເທິງ.

ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

 ຫຼັກການ

ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ​ລວມສູນປະຊາທິປະ​ໄຕ, ນຳພາ​ເປັນໝູ່​ຄະນະ, ບຸກຄົນ​ຮັບຜິດຊອບສົມທົບ​ ກັບ ​ການ​ ປະຕິບັດ​ລະບອບຫົວໜ້າ​ດຽວ​ຕາມ​ລະບົບ​ແບ່ງ​ຂັ້ນຄຸ້ມ​ຄອງ ບົນ​ພື້ນຖານ​ມີ​ການ​ແບ່ງ​ງານ​ກັນ​ຢ່າງ​ລະອຽດ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ໝູ່​ຄະນະ, ພ້ອມທັງມອບ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ ​ສິດ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ບັນຫາພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ຂັ້ນ.

ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ

 1. ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບໂດຍ​ກົງ ຕໍ່​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ກ່ຽວ​ກັບ​ ຜົນສຳ​ເລັດ ​ແລະຂໍ້ຂາດຕົກ​ບົກພ່ອງ ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ,ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະແນ​ກ ມີໜ້າ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ວຽກຫົວໜ້າພະແນກໂດຍ ລົງ​ເລິກ​ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ໃດໜຶ່ງ​ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ງານ ແລະມອບ​ໝາຍ​ ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ;

2​.   ໃນກໍລະນີ​ຕິດ​ຂັດ ຫຼື ​ໄປ​ວຽກ​ທາງ​ໄກ, ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຕ້ອງ​ມອບ​ສິດ​ປະຈຳການ​ຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຜູ້​ໃດ​ໜຶ່ງ​ວ່າການ​ແທນ,​ ໃນ​ເມື່ອ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນກ ກັບ​ຄືນ​ມາຈຳການແລ້ວ ຜູ້ວ່າການ ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ​ວຽກ​ທີ່​ຕົນໄດ້​ແກ້​ໄຂ ​ແລະ​ ວຽກ​ຄົງຄ້າງ​​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຊາບ;

 1. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວຂອງ ​ພະ​ແນ​ກ ແມ່ນບົນ​ພື້ນຖານ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ລະບຽບກົດ   ໝາຍຂອງ​ລັດ, ຫັນ​ເອົາ​ແຜນການຂອງ​ກົມ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນໂຄງການ​ລະອຽດ ​ແລະ​ ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດ​ໃຫ້​ປະກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ;
 2. ບັນດາ​ເອກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ​ພະ​ແນ​ກ ທີ່ມາ​ຈາກ ​ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ,ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ໜ່ວຍງານ​ອື່ນ ເມື່ອ​ຜ່ານ​​ກົມ​ຊີ້ນຳແລ້ວ, ຖ້າ​ພົວພັນ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ໃດ ​ໃຫ້​ຂະ​ແໜງນັ້ນ​ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ​ເສັຍ​ກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງ​ນຳ​ສະ​ເໜີຫາ​ກົມ ​ຕາມ​ລະບອບ​ລະບຽບການ​ບໍລິຫານ​ເອກະສານ​ທີ່ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້;
 3. ພົວພັນ ແລະ ປະສານ​ສົມທົບກັບ​ບັນດາ​ພະ​ແນ​ກ, ສູນ, ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ, ບັນດາໜ່ວຍງານ ແລະ ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ​ການຕາມສາຍ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບ​ກົມ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ອື່ນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິ ບັດ​ວຽກງານ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ເປົ້າໜາຍທີ່ວາງ​ໄວ້;
 4. ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ປະຊຸມ, ສ່ອງ​ແສງ​ລາຍ​ງານ​ ປະຈຳ​ອາທິດ, ​ປະຈຳ​ເດືອນ, 3 ​ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9​ ເດືອນ ແລະ​ ປະຈໍາປີ,ສະຫຼຸບສັງ​ລວມສະພາບ​ການ​ຮອບດ້ານ ເພື່ອລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ກົມ ​ຕາມ​ເວລາ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>