Get Adobe Flash player

ຄະນະນຳ ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຕິດຕາມຄະນະ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 40 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

pic duan

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 10-14 ຕຸລາ 2018,​ ທ່ານ ປອ. ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ​ຕິດຕາມ ຫົວໜ້າ​ກົມ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ເງິນ ທ່ານ​ ​ໄຊ​ປລະ​ເດດ ຈຸລາມະນີ ​ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະຊຸມ​ລັດຖະມົນຕີ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ອາຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 40, ກອງ​ປະຊຸມ​ລັດຖະມົນຕີ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ອາຊຽນ+3ຄັ້ງທີ 18, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ອາຊຽນແລະ ລັດຖະມົນຕີ ສປ ຈີນ (GeneralAdministration of Customs, China–GACC) ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານສຸຂານາໄມ ແລະ ສຸຂານາໄມພືດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 6 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນ ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ.ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນເພື່ອລາຍງານຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ແລະ ແຜນຕໍ່ໜ້າໃນ​ຂອບ​ການຮ່ວມ​ມື​ດ້ານສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​, ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ອາ​ຊຽນ ແລະ ການຮ່ວມມື ກັບ ບັນດາປະເທດ+3 (ຍີປຸ່ນ, ສປ.ຈີນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

pic d1

ໃນກອງ​ປະຊຸມ​ລັດຖະມົນຕີ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ອາຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 40ໄດ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາເອກະສານທັງໝົດ 23 ສະບັບ ເຊິ່ງເປັນເອກະສານທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ແຜນການ ແລະ ເຕັກນິກໃນວຽກ ງານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້. ພ້ອມດຽວກັນ ໃນກອງ​ປະຊຸມ​ລັດຖະມົນຕີ ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ອາຊຽນ+3 ຄັ້ງທີ 18 ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ທັງໝົດຈໍານວນ 3 ສະບັບ ປະກອບມີ: 1) ສັນຍາວ່າ​ດ້ວຍ ຄັງ​ແຮ​ເຂົ້າ​ສຸກ​ເສີນ ອາ​ຊຽນ+3; 2) ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ປະເທດສະມາຊິກອາ​ຊຽນ ແລະ ອົງການ​ອາຫານ ​ແລະ ການ​ກະ​ເສດ (FAO) ​ວ່າ​ດ້ວຍການສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້; ແລະ 3) ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ-ສປຈີນວ່າ​ດ້ວຍການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ອາຫານ ​ແລະ ກະສິກຳ.

pic d2

ໃນໄລຍະກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ອາຊຽນ ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ​ຍັງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍຮ່ວມກັບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາ ຊົນນະບົດ ສສ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການລາຍງານສະພາບການຜະລິດ ແລະ ປຶກສາຫາລືທິດທາງການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າຂອງທັງສອງຝ່າຍ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຄະນະຜູ້ແທນຍັງໄດ້ຢ້ຽມຢາມ ບ້ານກະສິກໍາພັດທະນາ ຕາແສງຄັນຕຽນ, ການຜະລິດຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນປຸງແຕ່ງກະສິກໍາເພື່ອສົ່ງອອກໄປເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ (Dong Giao JSC), ແລະ ສະຖານີສູບນໍ້າຊົນລະປະທານ ບິງໂບະ ແຂວງ ພູທອກ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>