Get Adobe Flash player

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ກົມແຜນການ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນການປະສານງານ ກ່ຽວກັບການສ້າງຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ, ຫັນເປັນແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ອັນລະອຽດ; ຄຸ້ມຄອງວຽກງານແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ, ການເງິນ ແລະ ຊັບສິນ, ສະຖິຕິ, ຮ່ວມມືສາກົນ, ລົງທຶນ ແລະ ທຸລະ ກິດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. ກົມແຜນການ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ກຜກ” ເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນທາງການ

SUN_2204-Pano

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ຂ່າວທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ

  • IMG_6277ທົ່ວປະເທດ ຄັດເລືອກໄດ້ 413 ຄອບຄົວ ເປັນຕົວແບບດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
    March 10, 2016
  • 1-1ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນກຸມພາ 2016
    February 26, 2016
  • 18323cf05a10c346ffd9fb251e2be81aລາວ-ອາເມຣິກາ ເພີ່ມການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
  • bd5d8df6f95694d85e17bcbfaaa436c2ການພັດທະນາໄລຍະໃໝ່ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ
  • IMG_27882ພິທີ ເປີດການນໍາໃຊ້ ລະບົບເວັບໄຊ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງເປັນທາງການ

ເວັບ link/ລະບົບທີ່ໜ້າສົນໃຈອື່ນໆ