Get Adobe Flash player

ເບີໂທຕິດຕໍ່

ທີ່ຢູ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງແຕ່ລະພະແນກພາຍໃນກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື:

ພະແນກບໍລິຫານ

ໂທ: +856-21-415363

ແຟັກ: +856-21-451 715

email:
ພະແນກແຜນການ

ໂທ: +856-21-415 363

ແຟັກ:

email:
ພະແນກການເງິນ

ໂທ: +856-21-415 369

ແຟັກ:

email:
ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ

ໂທ: +856-21-415358

ແຟັກ: +856-21-413243

email:
ພະແນກເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດ

ໂທ: +856-21- 911 654

ແຟັກ:

email:

ພະແນກຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ-ຈີນ

ໂທ:+856-21-453 709

ແຟັກ:

email:
ພະແນກຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດ

ໂທ: +856-21-911 654

ແຟັກ:

email:
ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ໂທ: +856-21-263164

ແຟັກ:

email:
ສູນສະຖິຕິກະສິກຳ

ໂທ:+856-21-454 251; +865-21-453 826

ແຟັກ:

email:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ຂ່າວທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ

  • IMG_6277ທົ່ວປະເທດ ຄັດເລືອກໄດ້ 413 ຄອບຄົວ ເປັນຕົວແບບດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
    March 10, 2016
  • 1-1ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນກຸມພາ 2016
    February 26, 2016
  • 18323cf05a10c346ffd9fb251e2be81aລາວ-ອາເມຣິກາ ເພີ່ມການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
  • bd5d8df6f95694d85e17bcbfaaa436c2ການພັດທະນາໄລຍະໃໝ່ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ
  • IMG_27882ພິທີ ເປີດການນໍາໃຊ້ ລະບົບເວັບໄຊ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງເປັນທາງການ

ເວັບ link/ລະບົບທີ່ໜ້າສົນໃຈອື່ນໆ