Get Adobe Flash player

DOPC dopc

ກອງປະຊຸມຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຄັ້ງທີ 2 ປະຈໍາປີ 2018

ໃນ ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ ສະໂມສອນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ – ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມ ຂະແໜງການຍ່ອຍ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (SWG-ARD) ຄັ້ງທີສອງ ປະຈໍາປີ 2018; ຊື່ງມີຜູ້ຕາງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກສ່ວນລັດ, ເອກະຊົນ, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ປອ. ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ການເປັນປະທານຮ່ວມ ໂດຍ ພະນະທ່ານ ນາງ ຄລໍດິນ ເລີດູ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄາຣີນາ ອິມໂມເນັນ ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ທັງເປັນຮັກສາການຜູ້ຕາງໜ້າອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ປະຈໍາສປປ ລາວ.

IMG_8237 Continue reading

ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 14, ທີ່ ໂຮງແຮມເອເລວັນ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ, ໃນວັນທີ 22-24 ພຶດສະພາ 2018 (The 14th Meeting of the ASEAN Working Group on Forest Management)

huammue

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມສິດແລະພັນທະ ຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ການເປັນເຈົ້າພາບຈັດ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ ໃນແຕ່ລະລໍາດັບ (ລະດັບໜ່ວຍງານວິຊາການ, ລະດັບໜ່ວຍງານຊຽວຊານ, ລະດັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ, ລະດັບລັດຖະມົນຕີ), ສປປ ລາວ ກໍຄື ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ກົມປ່າໄມ້ ແລະ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບ ກັບກອງເລຂາອາຊຽນ ທີ່ ນະຄອນຫລວງຈາກາກຕາ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມ ໜ່ວຍງານການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 14 ທີ່ ໂຮງແຮມເອຣາວັນ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 22-24 ພຶດສະພາ 2018. Continue reading

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຜົນຂອງການສໍາຫຼວດຕົ້ນທຶນການຜະລິດເຂົ້ານາປີ 2017 ຂອງຊາວກະສິກອນໃນ 10 ແຂວງເປົ້າໝາຍການຜະລິດເຂົ້າເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ

sounsathiti sounsathiti2

ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນ​ເວລາ 13:30-16:00 ​ຂອງ​ວັນທີ17ພຶດສະພາ2018​ເວລາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້,ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານສະຫວັນຫານພົມຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການແລະການ​ເງິນ,​ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກ​ການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ນອກນັ້ນຍັງມີ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 27 ທ່ານ, ຍິງ07ທ່ານ. Continue reading