Get Adobe Flash player

DOPC dopc

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄອບຮອບ 36ປີ ວັນອາຫານໂລກ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2016

ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ ປີ 2016 ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້, ອຳນາດກາປົກຄອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ -ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຜະລິດສະບຽງ ອາຫານແລະກະສິກໍາຕ້ອງປັບຕົວໄປຕາມການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາ “.

SUN_7287SUN_7327

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນກິດຈະກໍາໃນມື້ດັ່ງກ່າວ ສປປລາວ ໄດ້ໄຂຂື້ນດ້ວຍພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດ ຂອງເປົ້າຫມາຍ ການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ມີອັດຕາສ່ວນປະຊາຊົນທີ່ຍັງທຸກຍາກ. ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະຫນາມກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍການວາງສະແດງ ຂອງບັນດາອົງການ ຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ.

SUN_7314SUN_7126

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading

ກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ໜ່ວຍງານຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ວັນທີ 30 ມີຖຸນາ 2016 ທີ່ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ນະຄອນຫູວງວຽງຈັນ

ພາຍໃຕ້ຂະບວນການໂຕະມົນ, ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ (SWG-ARD), ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF), ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນສິບຂະແຫນງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ໂດຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ. ຫນຶ່ງໃນຈຸດປະສົງຂອງຂະແໜງການ ແມ່ນເພື່ອຈັດສັນເວທີ ປຶກສາຫາລື ແລະ ປະສານງານກັນລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາການພັດທະນາຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ. ບັນຫາທັງຫມົດທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນ ມາປຶກສາຫາລື ຢູ່ໃນກົນໄກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກນໍາໄປລາຍງານ ແລະ ພິຈາລະນາ ໂດຍຜູ້ຕາງຫນ້າການນໍາຂັ້ນສູງສຸດ ຂອງລັດຖະບານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການໂຕະມົນ.

ພາບໂດຍ: ນັກຂ່າວກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ພາບໂດຍ: ນັກຂ່າວກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

Continue reading

ຂ່າວທີ່ສຳຄັນອື່ນໆ

  • IMG_6277ທົ່ວປະເທດ ຄັດເລືອກໄດ້ 413 ຄອບຄົວ ເປັນຕົວແບບດ້ານກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
    March 10, 2016
  • 1-1ຜົນກອງປະຊຸມລັດຖະບານສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນກຸມພາ 2016
    February 26, 2016
  • 18323cf05a10c346ffd9fb251e2be81aລາວ-ອາເມຣິກາ ເພີ່ມການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ
  • bd5d8df6f95694d85e17bcbfaaa436c2ການພັດທະນາໄລຍະໃໝ່ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ
  • IMG_27882ພິທີ ເປີດການນໍາໃຊ້ ລະບົບເວັບໄຊ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຢ່າງເປັນທາງການ

ເວັບ link/ລະບົບທີ່ໜ້າສົນໃຈອື່ນໆ