Get Adobe Flash player

ພະແນກຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ-ຈີນ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

         ພະ​ແນ​ກຮ່ວມ​ມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ​ແລະ ລາວ-ຈີນຂຽນ​ອັກສອນ​ຫຍໍ້​ວ່າ ລວຈແມ່ນ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງໜຶ່ງສັງກັດ​ຢູ່​ໃນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກ​ການ​ຈັດຕັ້ງຂອງ​ກົມ​ແຜນການແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ມີ​ພາລະ​ບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການ​ ໃຫ້​ແກ່ຄະນະ​ກົມ​ແຜນການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ​ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການ​ສັງ​ລວມ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດ ​ແລະ ລາວ-​ຈີນ ໃນຂະ​ແໜງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ໃຫ້​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

ໜ້າທີ່

 1. ສ້າງ​ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນການ, ​ແຜນ​ວຽກ​ລະອຽດ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ, ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ​ນະ​ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ​, ມະຕິ​ຄຳ​ສັ່ງ, ຂໍ້​ກຳນົດ​ກົດ​ລະບຽບ, ​ແຈ້ງ​ການ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳ​ຕ່າງໆ​ຂອງຂັ້ນ​ເທິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ລາວ​-ຫວຽດ ​ແລະ ລາວ-ຈີນ ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ກະສິກຳ​​ແລະ ປ່າ​ໄມ້;
 2. ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ພະ​ແນ​ກການ​ຕ່າງໆ​ ພາຍ​ໃນ​ກົມ​ແຜນການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນອ້ອມ​ຂ້າງ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ກົດ​ລະບຽບ, ມະຕິ​ຄຳ​ສັ່ງ, ບົດ​ແນະນຳ, ​ແຈ້ງ​ການ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານ​ວາງ​ອອກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ລາວ-ຫວຽດ ​ແລະ ລາວ-ຈີນ ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ໃຫ້​ປະກົດ​ຜົນ​ເປັນ​ຈິງ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ;
 3. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ກົມ​ກອງ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ຊຸກຍູ້​ຕິດຕາມ, ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ​-ຫວຽດ ​ແລະ ລາວ-ຈີນ ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ທີ່​ທາງ​ກົມ​ແຜນການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມືແລະ ກະຊວງ​ໄດ້​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້ ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ລະບຽບ​ການດ້ານ​ການ​ຮ່ວມມື​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ໃນ​ສັນຍາ​ທີ່​ທາງ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ໄດ້​ເຊັນ​ຮັບ​ຮູ້;
 4. ​ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນ ແລະ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເຈລະຈາ, ຂົນຂວາຍ​ຍາດ​ແຍ່ງ​ເອົາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ​ແລະ ສປ. ຈີນ ໂດຍ​ສົມທົບ​ກັບ​ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ, ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ບ່ອນ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຕົວ​ຈິງ, ບົນ​ພື້ນຖານ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງປະ​ເທດ ທີ່​ພັກ ​ແລະ ລັດຖະບານ​ວາງ​ອອກ ​ແລະ ອີງ​ໃສ່​ການ​ຊີ້ນຳ​ຂອງ​ກົນ​ແຜນການແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ການ​ນຳ​ຂອງ​ກະຊວງ;
 5. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ປັບປຸງ​ກົນ​ໄກ, ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊ່ຽວຊານ, ​ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ ​ແລະ ລະບຽບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ສະ​ເພາະ​ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ ​ແລະສປຈີນ ໂດຍ​ສົມທົບກັບ​ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ​ອື່ນໆ ແນ​ໃສ່​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແບ່ງຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງ​ແຕ່​ລະ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ໃນ​ກົງຈັກ​ການ​ຈັກຕັ້ງຂອງ​ກົມ​ແຜນການ;
 6. ​ເປັນ​ໃຈ​ກາງ​ໃນ​ການ​ປະສານ​ງານ​ກັບ​ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ ແລະ ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ, ​ເກັບ​ກຳສັງ​ລວມຄວາມ​ຕ້ອງການດ້ານ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ເພື່ອ​ສະ​ເໜີ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແຜນ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ລາວ- ຫວຽດ ​ແລະ ລາວ-ຈີນ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ອື່ນໆ​ຕາມ​ທ່າ​ແຮງ ​ແລະ ຕາມ​ການ​ອະນຸມັດ​ຂອງຂັ້ນ​ເທິງ;
 7. ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ປະສານ​ງານ​ກັບ​ກົມ, ກອງ, ສະ​ຖາ​ບັນ,ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ ​ແລະ ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນບ່ອນ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ຕົວ​ຈິງ ​ເພື່ອ​ຕິດຕາມ​ຊຸກຍູ້, ກວດກາ, ຕີ​ລາຄາ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ ລາຍ​ງານ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື ສອງ​ຝ່າຍ ລາວ-ຫວຽດ ​ແລະ ລາວ-ຈີນ ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້;
 8. ຕິດຕາມ​ຊຸກຍູ້, ປະສານ​ງານ​ກັບ​ກົມ, ກອງ, ສະ​ຖາ​ບັນ ແລະ ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຈັດຕັ້ງຜັນ​ຂະ​ຫຽາຍສັນຍາ ​ແລະ ​ເນື້ອ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງຝ່າຍ ລາວ-ຫວຽດ ​ແລະ ລາວ-ຈີນ ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ​ປົກກະຕິ;
 9. ມີໜ້າ​ທີ່​ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ​ກວດກາ, ສະຫຼຸບ​ສັງ​ເກດ​ຕີ​ລາຄາ​ຜົນ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນການ ຂອງ​ບັນດາ​ໂຄງການຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ລາວ-ຫວຽດ ​ແລະ ລາວ-ຈິນ ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ແລະ ລະບຽບ​ຫຼັກການ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້.

ຂອບເຂດສິດ

 1. ​ເປັນ​ໃຈກາງ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີ ການ​ຍ້ອງຍໍ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຊ່ຽວຊານ​ ຜູ້ທີ່​ມີ​ຜົນງານ​ດີ​ເດັ່ນ ​ໃຫ້​ທ່ວງທັນ​ກັບ​ສະພາບ​ການ;
 2. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ​ຕ່າງໆ​ຕໍ່​ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ​ທີ່ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຕົນ;
 3. ປະສານ​ງານ​ກັບ​ທຸກ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ພາຍ​ໃນ​ກົມ​ແຜນການແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ບັນດາ​ກົມ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ໃນ​ກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ກັບ​​ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ​ການອື່ນ​ນອກ​ກະຊວງ ແລະ ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ເພື່ອ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປຈີນ ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ດີ​ຕາມ​ການ​ໝອບ​ໝາຍ​.
 4. ປະຕິບັດ​ສິດ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ ​ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຈາກ​ຫົວໜ້າ​ກົມ.

ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ

ພະ​​ແນ​ກແນ​ກຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ-ຈີນ ປະກອບ​ດ້ວຍ​3 ຂະ​ແໜງແລະ 6 ໜ່ວຍງານ​ດັ່ງນີ້:

 1. ຂະ​ແໜງ ສັງ​ລວມ ແລະ ແຜນການ

-       ໜ່ວຍງານສັງລວມ ແລະ ແຜນການ

-       ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ

 1. ຂະ​ແໜງ ຮ່ວມມື ລາວ​-ຫວຽດນາມ

-       ໜ່ວຍງານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ

-       ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ

 1. ຂະ​ແໜງ​ ຮ່ວມມື ລາວ​-ຈີນ

-   ໜ່ວຍງານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລາວ-ຈີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ

-    ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ແລະຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ

ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

1. ພະ​ແນ​ກຮ່ວມ​ມື ລາວ-ຫວຽດ ​ແລະ ລາວ-ຈີນ ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ 1 ທ່ານ, ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ, ຫົວໜ້າ ​ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າຂະ​ແໜງ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ​ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານຈໍານວນໜຶ່ງ ຊຶ່ງ​ໄດ້ຮັບການ​ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງຈາກ​ລັດຖະມົນຕີ​ວ່າການ​ ກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມ​ການສະ​ເໜີ​ຂອງ​ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ​ ການ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ກົມ​ຈັດຕັ້ງ​ ແລະ​ ພະນັກງານ;

 1. ພະ​ແນ​ກຮ່ວມ​ມື ລາວ-ຫວຽດ ​ແລະ ລາວ-ຈີນ ປະກອບດ້ວຍ​ພະນັກງານ​ວິຊາ​ການ​ຈຳນວນ​ໜຶ່ງ​ຕາມ​ການ​ກຳ​ນົກ​ຕຳ​ແໜ່​ງງານ​ທີ່​ຂັ້ນ​ເທິງ​ອນຸມັດ.

ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງສັງລວມ ແລະ ແຜນການ

 1. ບັນທຶກ​ເອກະສານ​ຂາ​ເຂົ້າ-ຂາ​ອອກ, ​ເກັບ​ມ້ຽນ​ເອກະສານ​ທາງ​ລັດຖະການ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ລັດ​ພາຍ​ໃນ​ພະ​ແນ​ກ, ຝຶກ​ອົບຮົມ , ກໍ່ສ້າງ​ພະນັກງານ ແລະ ວຽກ​ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ;
 2. ຂຶ້ນ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະຈຳ​ປີ, ຕິດຕາມ​ວຽກ​ງານ​ການ​ເງິນ ແລະ ງົບປະມານ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ;
 3. ຕິດຕາມ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ງານ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ນອກ​                        ຫຼັກສູດຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ:ສ້າງ​ຂະ​ບວນອອກ​ແຮງ​ງານ, ກິລາແລະປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ​ສຸກ;
 4. ສະຫຼຸບ, ສັງ​ລວມ, ລາຍ​ງານ​ວຽກ​ງານ​ຮ່ວມ​ມື ປະຈຳ​ເດືອນ, ປະ​ຈໍາງວດ3 ​ເດືອນ, 6​ເດືອນ ​ແລະ ປະຈຳ​ປີ;
 5. ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະຕິດຕາມ​ຜົນງານ​ຂອງ​ຊ່ຽວຊານ, ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການ​ຍ້ອງຍໍ​ຊົມ​ເຊີຍ​ຜົນງານ​ໃຫ້​ທ່ວງທັນ​ກັບ​ເວລາ.

ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຮ່ວມມື ລາວ-ຫວຽດນາມ

1. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ-ຫວຽດນາມ, ​ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຝ່າຍ​ຫວຽດນາມ;

2. ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ສະໜອງ ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ປະສົງຢາກ​ມາ​ຮ່ວມ​ມືລົງທຶນ, ຕີ​ລາຄາ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ, ສ້າງ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມືລາວ​-ຫວຽດນາມໃນ​ຂົງ​ເຂດກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້;

 1. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຕິດຕາມ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ລາວ-ຫວຽດນາມ ​ຂອງ​ຂະ​ແຫນງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທົ່ວປະເທດ;
 2. ສັງ​ເກດ​ຕີ​ລາຄາ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ, ສ້າງ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ   ລາວ-ຫວຽດນາມ;
 3. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ຄະນະ​ກຳມາທິການ​ຮ່ວມື ລາວ-ຫວຽດນາມ, ກັບ​ບັນດາ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ຢູ່​ສູນ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ​ໂດຍ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ເໜີ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ​ຕໍ່​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ.

ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ

 1.  ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ-ຈີນ ໃຫ້ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ຝ່າ​ຍຈີນ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ ຮັບປະກັນ​ມູນ​ເຊື້ອອັນ​ດີງາມ ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ-ຈີນ;
 2. ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ຂ່າ​ວສານ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ສະໜອງ​ແກ່​ຜູ້​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ຢາກ​ຮ່ວມ​ມືລົງທຶນ ແລ​ະ ຕີ​ລາຄາ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ​ສ້າງ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມືລາວ- ຈີນ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້;
 3. ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ຕິດຕາມ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍ ລາວ-ຈີນ ​ຂອງ​ຂະ​ແຫນງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ;
 4. ສັງ​ເກດ​ຕີ​ລາຄາ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໂຄງການ, ສ້າງ​ໂຄງການ​ຮ່ວມ​ມື​ສອງ​ຝ່າຍລາວ-ຈີນ;
 5. ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ຄະນະ​ກຳມາ​ທິການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ-ຈີນ ແລະ ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ທັງ​ຢູ່​ສູນ​ກາງ ​ແລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ​ໂດຍ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະນຳ​ສະ​ເໜີບັນຫາ​ຕ່າງໆ​ຕໍ່​ຄະນະ​ພະ​ແນ​ກຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ.

ຫນ້າທີ່ ຂອງໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເອກະສານ

 1. ບັນທຶກເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ເກັບມ້ຽນເອກະສານທາງລັດຖະການ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ;
 2. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການ, ໜ່ວຍງານ ແລະພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ.

ຫນ້າທີ່ ຂອງຫນ່ວຍງານສັງລວມ ແລະ ສ້າງແຜນການ

           1.   ສັງລວມຕິດຕາມທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ງົບປະມານຂອງພະແນກ;

 1. ປະສານສົມທົບກັບພາກສວ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວພັນກັບແຜນການ   ພັດທະນາ ແລະ ນິຕິກຳຄ່າງໆ ແລ້ວຮ່າງປະກອບຄຳເຫັນ ລາຍງານຂັ້ນເທີງ.

ໜ້າທີ່ຂອງຫນ່ວຍງານ ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລາວ-ຫວຽດນາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ

 1. ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລາວ-ຫວຽດນາມ, ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖຶກຕອ້ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການ ຂອງສອງປະເທດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
 2. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນິຕິກຳ, ລະບຽບກົດຫມາຍ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບການ ລົງທຶນ ເພື່ອສະຫນອງໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ແລະ ເອກະຊົນຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີ ຈຸດ ປະສົງ ຢາກມາລົງທືນ.

ໜ້າທີ່ຂອງຫນ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ

 1. ຕິດຕາມ, ກວດກາຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລາວ-ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;
 2. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາ ຍາດແຍ່ງທຶນຊວ່ຍເຫຼືອ ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມ.

ໜ້າທີ່ ຂອງຫນ່ວຍງານ ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລາວ-ຈີນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານ

 1. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລາວ-ຈີນ, ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊ່ຽວຊານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕອ້ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການ ຂອງສອງປະເທດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້;
 2. ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ນິຕິກຳ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນເອກະຊົນຂອງ ສປ. ຈີນ ທີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກມາລົງທຶນ.

ໜ້າທີ່ ຂອງຫນ່ວຍງານ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາ ໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ

 1.    ຕິດຕາມ, ກວດກາຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມື   ສອງຝ່າຍລາວ-ຈີນ ໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;
 2.  ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ເຂົ້າຮ່ວມເຈລະຈາ ຍາດແຍ່ງທຶນຊວ່ຍເຫຼືອ ເພື່ອມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ.

ຫຼັກການ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

ຫຼັກການ

ປະຕິບັດຫຼັກການ​ລວມສູນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ, ນຳພາ​ເປັນ​ໝູ່​ຄະນະ ບຸກຄົນ​ຮັບຜິດຊອບ ສົມທົບ​ກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ຫົວໜ້າ​ດຽວ​ ຕາມ​ລະບົບ​ແບ່ງ​ຂັ້ນຄຸ້ມ​ຄອງ ບົນ​ພື້ນຖານ​ມີ​ການ​ແບ່ງ​ງານ​ກັນ​ຢ່າງ​ລະອຽດ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ໝູ່​ຄະນະ, ພ້ອມ​ທັງ​ມອບ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ບັນ ຫາພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ຂັ້ນ.

ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ

 1. ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ໂດຍ​ກົງ​ຕໍ່​ຄະນະ​​ກົມ​ແຜນການກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນສຳ​ເລັດ ​ແລະ ຂໍ້​ຂາດ​ຕົກ​ບົກພ່ອງ​ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ; ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກມີໜ້າ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ວຽກ​​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນກ ​ໂດຍ​ລົງ​ເລີກ​ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ງານ ໃດ​ໜຶ່ງ​ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ງານ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວພະ​ແນ​ກ.
 2. ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ລານ​ເຊັນ​ຕໍ່​ເອກະສານ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ, ກໍ​ລະ​ນີຕິ​ດຂັດ ຫຼື ໄປ​ວຽກ​ທາງ​ໄກ, ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຕ້ອ​ງມອບ​ສິດ​ປະຈຳ​ການ​ຊົ່ວຄາວ ​ໃຫ້​ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ວ່າການ​ແທນ ແລະ ​ໃນ​ເມື່ອ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກກັບ​ຄືນ​ມາ​ປະຈຳການ​ແລ້ວ ຜູ້​ວ່າການແທນ​ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກສອນ​ວຽກ​ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ແກ້ ແລະ ວຽກທີ່​ຍັງ​ຄ້າງ​ຄາ ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຮັບ​ຊາບ.
 3. ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກພະ​ແນ​ກຮ່ວມ​ມື ລາວ-ຫວຽດນາມ ​ແລະ ລາວ-ຈີນ ແມ່ນ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ​ຂອງ​ລັດ, ຫັນ​ເອົາ​​ແຜນ​ຂອງ​ກົມ​​ໃຫ້​ເປັນ​ໂຄງການ​ລະອຽດ​ ແລ້ວ​ຈັດຕັ້ງຕິບັດ​ໃຫ້​ປາກົດ​ເປັນ​ຈິງ ;
 4. ພົວພັນ ແລະ ປະສານ​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ພະ​ແນ​ກ, ສູນ, ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ, ບັນດາ​ໜ່ວຍ​ງານ ແລະ ບັນດາ​ຂະ​ແໜງ​ການສາຍຕັ້ງຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ຂຶ້ນກັບ​ກົມ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້;
 5. ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ປະຊຸມ, ສ່ອງ​ແສງ​ລາຍ​ງານ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ປະຈຳ​ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6​ເດືອນ, 9​ ເດືອນ ແລະ ​ປະຈຳປີ, ສະຫຼຸບສັງ​ລວມສະພາບ​ການ​ຮອບດ້ານ ເພື່ອ​ລາຍ​ງານຄະນະ​ນຳ​ກົມ​​ຕາມ​ເວລາ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>