Get Adobe Flash player

ພະແນກຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ທຸລະກິດ

ທີ່​ຕັ້ງ ​ແລະ ​ພາລະ​ບົດບາດ

ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງ​ການລົງທຶນ ແລະ​ ທຸລະ​ກິດ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ພລທ” ແມ່ນພະ​ແນກໜຶ່ງທີ່ສັງກັດ ຢູ່​ໃນ​ໂຄງ​ປະກອບ​ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ​ກົມ​ແຜນການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື, ມີ​ພາລະບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາທິການ​ ແລະ ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນປະສານງານກ່ຽວກັບ ວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ​ ທຸລະ​ກິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ແນ່​ໃສ່ຂົນຂວາຍ ແລະ ດຶງ​ດູດການ​ລົງທຶນ ຂອງ ເອກະຊົນພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ໝວດ​ທີ 2

ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ​ ຂອບ​ເຂດ​ສິດ

ໜ້າ​ທີ່

1.   ຜັນ​ຂະຫຍາຍ, ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດນະ​ໂຍ​ບາຍ, ລະບຽບກົດ​ໝາຍ ​ແລະ ແຜນການ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສົ່ງ​​ເສີມ​ການລົງທຶນ​​,ໂຄສະນາ, ເຜີຍ​ແຜ່, ພົວພັນ​ຮ່ວມ​ມື, ຂົນຂວາຍຍາດ​ແຍ່ງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ແລະ​ ການ​ລົງທຶນ ຂອງ ເອກະຊົນພາຍ​ໃນ ແລະ ​ຕ່າງປະ​ເທດ,ສະໜອງຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ​, ແນະນຳ, ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ອຳນວຍ​ຄວາມສະດວກ​ໃນ​ການດຳ​ເນີນການບໍລິການການ​ລົງທຶນ​ປະຕູ​ດຽວ ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍ;

2.   ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ປະກອບ​ຄຳ​ເຫັນ ​ກ່ຽວກັບ ວຽກງານສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ລົງທຶນ​ ແລະ ທຸລະ​ກິດກະສິກຳ ແລະ​ ປ່າ​ໄມ້ ບົນພື້ນຖານຕາມຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການ ແລະ ວຽກ​ງານອື່ນໆທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ຕາມ​ພາລະ​ບົດບາດ ​ແລະ ຕາມ​ການຕົກລົງ ​ແລະ ​ມອບ​ໝາຍ ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ;

3.   ສົ່ງ​ເສີມ, ຊຸກຍູ້, ຕິດ​ຕາມ, ກວດກາ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນໃນການດຳ​ເນີນກິດຈະການ ຂອງ ບັນດາວິສາຫະ​ກິດລົງທຶນ ​ແລະ ​ທຸລະກິດ ກະສິກຳ ​ແລະ​ ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ລາຍ​ງານ ໃຫ້ຂັ້ນ​ເທິງ​ຮັບ​ຊາບ ຢ່າງເປັນ​ປົກກະຕິ;

4.   ສ້າງ ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບພະນັກງານ, ປັບປຸງແບບ​ແຜນ​ວິທີເຮັດວຽກ, ກົນ​ໄກ​ການຄຸ້ມຄອງ, ​ລະ​ບົບ​ຖານຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ, ລະບົບ​​ການລາຍ​ງານ ໃຫ້​ເປັນ​ເອກະ​ພາບກົມກຽວກັນ ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ;

  1. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ສະຫຼຸບ ​ແລະ ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ ສະພາບການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ​ວຽກ​ງານຄຸ້ມຄອງການ​ລົງທຶນ ແລະ ທຸລະ​ກິດກະສິກຳ ​ແລະ ​ປ່າ​ໄມ້ ປະຈຳ​ອາທິດ, 1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ຕໍ່​ຂັ້ນ​ເທິງ ຢ່າງ​ເປັນປະຈຳ;
  2. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມ​ການຕົກລົງ ແລະ ມອບ​ໝາຍ ຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

ຂອບ​ເຂດ​ສິດ

1.   ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການ​ລົງທຶນ ແລະ​ ທຸລະ​ກິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແລະ ຕາມການຕົກ​ລົງ ​ແລະ ມອບໝາຍ ຂອງ ຂັ້ນເທິງ;

2.   ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ​ ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ຂັ້ນ​ເທິງ​ພິຈາລະນາ ​ແລະ ​ໃຫ້​ທິດ​ທາງ​ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ​ງານກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ພະແນກຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ລົງທຶນ ແລະ​ ທຸລະ​ກິດ ແລະ ການຈັດ​ວາງ​ແຜນພະນັກງານ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບວຽກງານຕົວ​ຈິງ ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;

3.   ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕ່າງໆ, ບຳລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ,ສົ່ງ​ເສີມ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນ​ຜົນ ແລະ ແກ້​ໄຂບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ໃນການ​ດຳເນີນ​ກິດຈະ​ການ ຂອງ ບັນດາ​ວິສາ​ຫະ​ກິດລົງທຶນ ​ແລະ ທຸລະ​ກິດ​ກະສິກຳ ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນ​ເທິງ;

4.   ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມພາລະ​ບົດ​ບາດ ​ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນ​ເທິງ.

 ໝວດທີ 3

ໂຄງ​ປະກອບ​ການຈັດຕັ້ງ

ໂຄ​ງປະກອບ​ກົງຈັກ

ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງ​ການລົງທຶນ ແລະ ​ທຸລະ​ກິດ ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ 03 ຂະ​ແໜງ ​ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.   ຂະ​ແໜງ ແຜນການ ​ແລະ ສັງລວມ

2.   ຂະ​ແໜງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ

3.   ຂະ​ແໜງ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ

ໂຄງ​ປະກອບດ້ານບຸກຄະລາ​ກອນ

1. ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງ​ການລົງທຶນ ແລະ ​ທຸລະ​ກິດ ປະກອບ​ດ້ວຍ ​ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ 1 ທ່ານ ແລະ ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຊຶ່ງ​ໄດ້ຮັບການ​ແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ປົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ຈາກ​ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງກະສິກໍາ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ຕາມ​ການສະ​ເໜີ​ ຂອງ ​ຫົວໜ້າກົມ​ແຜນການ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ການ​ເຫັນ​ດີ ຈາກກົມ​ຈັດຕັ້ງ​ ແລະ ​ພະນັກງານ;

3.   ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມ​ຄອງ​ການລົງທຶນ ແລະ​ ທຸລະ​ກິດ ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາ​ການຈຳນວນໜຶ່ງ ຕາມ​ການ​ກຳນົດ​ຕຳ​ແໜ່​ງງານ ທີ່​ຂັ້ນເທິງອະນຸມັດ.

  ໝວດ​ທີ 4

ຫຼັການ ແລະ ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ

ຫຼັກການ

ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ​ລວມສູນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ, ນຳພາ​ເປັນ​ໝູ່​ຄະນະ, ບຸກຄົນ​ຮັບຜິດຊອບ ສົມທົບກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ຫົວໜ້າ​ດຽວ​ ຕາມ​ການແບ່ງ​ຂັ້ນຄຸ້ມ​ຄອງ ບົນ​ພື້ນຖານ ການ​ແບ່ງ​ງານກັນຢ່າງ​ລະອຽດ​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃນ​ໝູ່​ຄະນະ ພ້ອມ​ທັງມອບ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ແລະ​ ສິດໃນ​ການ​ຕັດສິນ​ບັນຫາ ພາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ ຂອງຕົນ.

ແບບ​ແຜນ​ວິທີ​ເຮັດ​ວຽກ

  1.    ຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ ມີ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ໂດຍ​ກົງ​ຕໍ່ ​ຫົວໜ້າກົມ ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນສຳ​ເລັດ ​ແລະ   ຂໍ້​ຂາດ​ຕົກບົກ ພ່ອງ ໃນ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ເມືອງ​ຂອງຕົນ, ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ ມີໜ້າ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ວຽກ ຫົວໜ້າພະແນກ ​ໂດຍ​ລົງ​ເລິກ​ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ງານໃດ​ໜຶ່ງ ​ຕາມ​ການ​ແບ່ງ​ງານ ແລະ​ ມອບ​ໝາຍ​ ຂອງ​ ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ;

2.   ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ລາຍ​ເຊັນ ຕໍ່ເອກະສານທາງລັດຖະການ, ກໍລະນີ​ຕິດ​ຂັດ ຫຼື​ ໄປ​​ເຄື່ອນ​ໄຫວວຽກງານ​ທາງ​ໄກ ຕ້ອງ​ມອບ​ສິດ​ປະຈຳການ​ຊົ່ວຄາວໃຫ້ ຮອງຫົວໜ້າພະ​ແນ​ກ ຜູ້​ໃດຜູ້​ໜຶ່ງ​ວ່າການ​ແທນ ແລະ​ ໃນ​ເມື່ອ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກກັບຄືນ​ມາປະຈຳການແລ້ວ, ຜູ້​ວ່າການ​ແທນ​ຕ້ອງລາຍງານວຽກ   ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ແກ້ໄຂ ​ແລະ​ ວຽກ​ທີ່​ຍັງ​ຄົງ​ຄ້າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຮັບຊາບ;

3.   ປະຕິບັດ​ລະບອບ​ປະຊຸມ, ສ່ອງ​ແສງ​ລາຍ​ງານ​ປະຈຳ​ອາທິດ, ປະຈຳ​ເດືອນ, 3​ ເດືອນ, 6​ ເດືອນ, ແລະ​ ປະຈຳປີ; ສະຫຼຸບ ​ແລະ ລາຍ​ງານສະພາບການ​ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ​ງານ ຄຸ້ມຄອງການ​ລົງທຶນ ແລະ​ ທຸລະ​ກິດກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຕໍ່ຂັ້ນ​ເທິງຕາມ​ເວລາ​ທີ່ໄດ້​ກຳນົດໄວ້.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>