Get Adobe Flash player

ກອງປະຊຸມການນໍາສະເໜີ ແຜນທີ່ກະສິກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ

sounsathiti3sathiti4

ໃນ​ວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2018 ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 08:30-12:00 ​ຢູ່​ທີ່​ຫ້ອງ​ປະຊຸມ​ໂຮງ​ແຮມ ​ແລນ​ມາກ ​ແມ່​ຂອງ ຣີ​ເວີ​ຊາຍ ສູນ​ສະຖິຕິ​ກະສິກຳ, ກົມ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ເງີ​ນ, ກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ໄດ້​ຈັດກອງ​ປະຊຸມ​ການ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ ​ແຜນ​ທີ່​ກະສິກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ​ໂດຍ​ການ​ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ​ຂອງ​ ທ່ານ ​ໄຊ​ປຣະ​ເດດ ຈຸລາມະນີ ຫົວໜ້າ​ກົມ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ເງີ​ນ ພ້ອມ​ດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກ​ການຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ບັນດາ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ​ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້ ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຂອງ​ໂຄງການ​ຍ່ອຍ ຕົ້ນຕໍ​ກໍ່​ແມ່ນ​ຂໍ້​ມູນ​ແຜນ​ທີ່ກະສິກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່​ຖື​ໄດ້​ວ່າ​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນແຫຼ່ງ​ຄວາມ​ຮູ້ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ ​ພ້ອມ​ທັງ ການ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ​ທີ່​ເກັບ​ກຳ​ໄດ້​ໃນ​ໄລຍະ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ​ໂຄງການ; ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດສະຖິຕິ​ກະສິກຳທົ່ວ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສໍາ​ຫຼວດຄັ້ງທໍາ​ອິດ​ໃນ​ປີ 1999 ​ແລະ ຕໍ່​ມາ​ໃນ​ປີ 2011 ​ເຊີ່ງປະກອບມີ​ຂໍ້​ມູນ​ພື້ນຖານ​ທີ່​ສໍາຄັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນຖານ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ​ຂັ້ນບ້ານ, ຂໍ້​ມູນ​ພື້ນຖານ​ດ້ານການ​ຜະລິດ​ ພືດ, ສັດລ້ຽງ ​ແລະ ການ​ປະ​ມົງຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ ​ ​ເພື່ອເຮັດໃຫ້​ມີຂໍ້ມູນໃນ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ ​ແລະ ສາມາດ​​ເຫັນ​ໄດ້​ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ຂົງ​ເຂດ ​ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ​ໃນ​ລະຫວ່າງຊຸມ​ປີ 1999-2011 ສະນັ້ນ ກົມ​ແຜນການ ​ແລະ ການ​ເງີ​ນ, ກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັບ ສູນ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ ແລະ ​ສີ່​ງ​ແວດລ້ອມ (CDE) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ ອົງການ​ເພື່ອ​ການ​ພັດທະນາ ​ແລະ ການ​ຮ່ວມມືຂອງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ວິດ​ເຊີ​ແລນ (SDC) ພາຍໃຕ້ ​ໂຄງການ​ລາວ​ດີ​ຊາຍ ອິນ​ໂຟ ຈິ່ງ​ໄດ້​ສ້າງ​ ປື້​ມ​ແຜນ​ທີ່​ກະສິກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ (Agricultural Atlas of the Lao PDR) ​ເຊີ່​ງ​ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນ​ການ​ນໍາ​ສະ​ເໜີ​ຂໍ້ມູນ ​ເຊັ່ນ: ​ການ​ປູກ, ການ​ລ້ຽງ, ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ໄພ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ, ການ​ຂາຍ​ຜົນ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ, ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ຜະລິດ​ກະສິກຳ​ ໃນລະດັບ​ຊາດ, ​ແຂວງ, ​ເມືອງ, ​ແລະ ບ້ານ ​ແລະ ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ຂົງ​ເຂດ ທີ່ໄດ້ຈາກ ການສຳຫຼວດສະຖິຕິ​ກະສິກຳ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ທັງສອງຄັ້ງ (ສົກປີ 1998/99 ແລະ ສົກປີ 2010/11).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>