Get Adobe Flash player

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄອບຮອບ 36ປີ ວັນອາຫານໂລກ ແລະ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2016

ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ ປີ 2016 ທີ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້, ອຳນາດກາປົກຄອງແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ -ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ການຜະລິດສະບຽງ ອາຫານແລະກະສິກໍາຕ້ອງປັບຕົວໄປຕາມການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາ “.

SUN_7287SUN_7327

 

 

 

 

 

 

 

 

ໃນກິດຈະກໍາໃນມື້ດັ່ງກ່າວ ສປປລາວ ໄດ້ໄຂຂື້ນດ້ວຍພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງຜົນສໍາເລັດ ຂອງເປົ້າຫມາຍ ການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ທີ່ມີອັດຕາສ່ວນປະຊາຊົນທີ່ຍັງທຸກຍາກ. ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ສະຫນາມກິລາແຫ່ງຊາດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍການວາງສະແດງ ຂອງບັນດາອົງການ ຈັດຕັ້ງທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ.

SUN_7314SUN_7126

 

 

 

 

 

 

 

ພິທີເປີດປະຖົມມະເລີກໂດຍ ທ່ານ ປອສອນໄຊສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ປອ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທິວົງ ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, , ທ່ານ ນາງຄາຣີນາ ອິມໂມເນນຜູ້ປະສານງານລະດັບຊາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNDP) ແລະ ທ່ານ ສະຕີເວັນ ຣູດກາດ ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການ ອາຫານ ແລະ ການກະເສດ (FAO) ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

SUN_6975 2SUN_7186

 

 

 

 

 

 

 

 

ທ່ານເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ. ຊື່ງແຜນຍຸດທະສາດເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນຂະຫນາດນ້ອຍ.

ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຂອງ ທ່ານ ປອ ລຽນ ທິແກ້ວ ແມ່ນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງ ເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ, ແລະ ການຕ້ານທານ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ. ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດໄດ້ສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນເຖີງ ບູລິມະສິດ, ແລະ ແຜນງານ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຖືເອົາການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນ.
ຫຼັງຈາກການຍື່ນສະເໜີການປະກອບສ່ວນການປະກາດລະດັບຊາດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມການປ່ຽນແປງທາງດ້ານ ດິນຟ້າອາກາດ COP 21 ໃນນະຄອນປາຣີ ໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2015, ນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີ ຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ນໍາສະເຫນີ ສັດຕະຍາບັນສົນທິສັນຍາປາຣີກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ຕໍ່ເລຂາທິການຂອງສະຫະປະຊາຊາດໃນກອງປະຊຸມອາຊຽນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເດືອນກັນຍາ ຊື່ງເປັນຄັ້ງ ທໍາອິດໃນກຸມປະເທດອາຊຽນ.

ທ່ານດຣສະຕີເວັນ ຣູກາດ ໄດ້ເນັ້ນກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການ ຫຼຸດຜ່ອນ ໄພພິບັດທີ່ເກີດຈາ        ກສະພາບອາກາດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດທາງດ້ານກະສິກໍາ ຊື່ງກໍາລັງ ທໍາລາຍການຄຳ້ປະກັນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໃນ ສປປ ລາວ. ອົງການສະຫາປະຊາຊາດ ຍັງໄດ້ສະຫນັບ ສະຫນູນ ລັດຖະບານ ໃນການເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃນລະດັບພື້ນຖານ, ການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ສໍາລັບຊຸມຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ, ຍົກລະດັບຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າ ທາຍທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບອາກາດ.

SUN_7401

ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ ແລະອືດຫິວ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈາກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພວກເຂົາແມ່ນອາໄສ ຢູ່ໃນເຂດ ຊົນນະບົດ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີລາຍໄດ້ຈາກການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ຫາລ້ຽງຄອບຄົວ ຊື່ງມາຈາກຂະແຫນງ ການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ກິດຈະກໍາວັນອາຫານໂລກໄດ້ສໍາເລັດໂດຍການສໍາມະນາກ່ຽວກັບແຜນງານລະດັບປະເທດ ໃນການສ້າງ ນະວັດຕະກຳໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ການກະເສດ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ການສໍາມະນາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານ ປອ ພວງປາຣິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ແລະ ເປັນປະທານຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງຄາຣີນາ ອິມໂມເນນ.

SUN_7484

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການພັດທະນາ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ພົວພັນກັບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ໂດຍຜ່ານທາງເລືອກໃນການປະຕິບັດທີ່ດີ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ພ້ອມທັງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນສະຖານທີ່ຕົວຈິງໃນການຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທຸກຍາກ.

ຈາກ: ພະແນກຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>